Myers Briggs Type Indicator- MBTI®  İsviçreli psikolog Carl G. Jung’ ın Psychological Types (1923) teorisinin günlük yaşama uygulanması amacıyla; Katharine Briggs ve Isabel Briggs Myers tarafından geliştirilmiş bir kişilik envanteridir. Amacı, psikolojik tipler teorisinin anlaşılması ve günlük yaşamda uygulanabilmesidir.
 
MBTI® yüksek geçerlilik ve güvenilirlik standartlarını taşıdığı için dünyada en yaygın olarak kullanılan kişilik envanterdir.  Kişilik özelliklerindeki farklılıklara yargılamadan odaklanır. Sade ve anlaşılabilir bir formatta ve olumlu bir yaklaşımla kim olduğumuzu açıklamayı hedefler.
 
MBTI® kavramları insanları sınırlamak, etiketlemek veya yargılamak yerine gelişimlerini hızlandırmak, iletişim becerileri ve verimliliklerini iyileştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Odak noktası doğuştan gelen tercihler ve sonradan edinilmiş davranışlar arasındaki uyumu sağlamaya çalışmaktır. Kişisel farklılıkların yapıcı kullanımını temel aldığı için kurumlarda çalışanların kendilerini ve başkalarını daha iyi anlayıp takdir etmeleri ve sorunları daha sağlıklı yaklaşımlarla çözmelerine yardımcı olur.
 
Jung’un teorisi ruh sağlığı yerinde normal insanlar üzerinde yapılan çalışmalara dayandığı için, MBTI® gündelik yaşamda karşılaştığımız sıradan ama can sıkıcı birçok sorun için etkili tanımlamaları ve işe yarar çözümleri ile yardımcı olur.  Kurumsal ve bireysel alanda kişisel gelişimin önemli bir unsuru olarak kullanılmaktadır:
 
MBTI® ve Liderlik
MBTI® davranış ve motivasyonların iş yaşamına nasıl yansıdığını açıklar. Ekip çalışması, iletişim, liderlik ve problem çözme modellerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.  Gelişim önerilerini de içerecek şekilde hazırlanmıştır.  Kurumsal Profil

MBTI® ve Ekip Çalışması
MBTI® ekibi, ekip üyesini ve lideri profillediğinde ekip dinamikleri ortaya çıkar. Bulgu ve öneriler  Ekip Raporunda  özetlenir. Koçluk ve danışmanlık için baz oluşturur. Veya ekip üyeleri kendileri üzerinde çalışır.
 
MBTI® ve İletişim
Zihinsel tercihlerin değiştirdiği farklı iletişim tarzları MBTI® kavramları ışığında daha kolay anlaşılır. Böylece kendimizin ve başkalarının iletişim modellerine uygun yeni yöntemler geliştirebilir, olası yanlış anlaşılmaları önceden kestirerek, kendimizi daha iyi ifade edebilir; karşımızdakini daha iyi anlayabiliriz. MBTI Bireysel Etki Raporu
 
MBTI® ve Çatışma Yönetimi
MBTI® pratiği sayesinde,  potansiyel çatışma alanları ve nedenleri görünür hale gelir. Müzakere ve çatışma yönetimi için daha etkili stratejiler geliştirebiliriz. Çatışma Yönetimi
 
MBTI® ve Duygusal Zeka
Duygusal zekanın liderlik becerilerini geliştirdiği, ilişkileri güçlendirdiği, kişinin etki alanını geliştirdiği kabul edilmektedir. MBTI® kavramları yardımıyla empati seviyemizi yükseltebilir, başkalarını ve kendimizi daha iyi anlayabiliriz.  MBTI Bireysel Etki Raporu
 
 
MBTI® ve Kariyer Gelişimi ve Eğitim
MBTI® hangi işlerde daha verimli ve motive çalıştığımızı, hangi alanlara neden ilgisiz kaldığımızı açıklar. Böylece profesyonel gelişimimizle ilgili daha öngörülü kararlar verebilir, daha etkin olabiliriz. Kariyer Raporu
 
MBTI® Stres Yönetimi
MBTI® stres altında ne tür tepkiler verdiğimizi, hangi konuların stres nedeni olduğunu açıklar ve stresle baş etmemiz için bize uygun modeller geliştirmemize yardımcı olur.  Stres YönetimiMBTI® and Myers-Briggs Type Indicator® are registered trademarks of the Myers-Briggs Type Indicator Trust in the United States and other countries.


Dünya Ticaret Merkezi, EGS Blokları B2 No8 Yeşilköy, İstanbul
02122028734
tag heuer aqua racer cartier 21 fake chanel bags tag heuer link calibre 5 longines replica vs original fendi replica handbags breitling navitimer a23322 review tag heuer carrera heuer 01 price hermes replica handbags certified pre owned rolex breitling 1884 watch price louis vuitton replica omega deville quartz vintage watch ap royal oak offshore limited edition quartz f01003 price replica louis vuitton