Sınırların kalktığı, dinamiklerin sürekli değiştiği küresel ekonomide rekabet avantajı uluslararası yönetim standartlarını uygulayan firmalara geçmektedir.    Enron krizinden sonra dikkatler kamu güveni, şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması üzerinde toplanmıştı. Bu amaçla Sarbanes-Oxley, Avrupa Komisyonu Şirketler Yasası, German Codex, Combined Code gibi yerel yasal düzenlemeler devreye girmiş; Caux Round Table, Transparency International, Global Compact gibi uluslar arası oluşumlar konuyla ilgili dünya çapında çalışmalar yapmaya başlamıştı.   Ekim 2016 itibariyle ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Standardı devreye girmiştir. Ekonomik birimler iş etiği konusundaki eksikliklerin yüksek maliyetli olduğunun farkındadır.

Türkiye’de de kurumsal etik; firmaların global rekabet koşullarına ve yeni yasal düzenlemelere uyum sağlamalarının ön koşulu olarak önem taşımaya başlayan bir konu haline gelmektedir. Kurumsal yönetim ve iş etiği SPK tarafından halka açık şirketlerde “olması gereken uygulama” statüsünde  kabul edilmektedir.

Kurumsal Etik çalışmaları dönüşüm projeleri kapsamında ele alınmaktadır
1.      Etik kodların belirlenmesi
2.      Etik kavramının pratik uygulamalar haline getirilmesi
3.      Etik ofisin faaliyete geçmesi
4.      İletişim, eğitim, destek ve yayılımının sağlanması aşamalarını içerir.

Etik programların merkezinde kurumun etik kodlarının belirlenmesi ve uygulanır hale getirilmesi yatar.
Bütün kurumlarda geçerli olan ancak yazılı olmayan etik kuralların yazılı hale getirilmesi başlı başına uzmanlık isteyen bir konudur. Etik programlar analitik geometri gibi yerleşik bir başlık olmadığından her kurum için özel olarak tasarlanması gerekir.
Dünyada genel uygulama ikiye ayrılmaktadır. Kurumlar Paydaş Odaklı veya Değer Odaklı etik kural belirleme yöntemlerinden birini kullanmaktadırlar. Nadir örneklerde “yemin” formatında bir metin de aynı işlevi üstlenmektedir. Her yöntem geçerli olmakla birlikte kullanım pratiği açısından ReVera Değer Odaklı Etik Kod yöntemini desteklemektedir. 

ERC-Ethics Resouce Center ve TEDMER sertifikalı Etik Danışmanlarımız aracılığıyla kurumsal etik projelerinizde yanınızdayız. ReVera Birleşmiş Milletlerden akreditasyon alan Türk etik danışmanlık firmasıdır.