Geçici yönetim- Interim Management, üst düzey yönetici açığını dönemsel olarak karşılamak için oluşturulmuş bir çözümdür. Kısa sürede son yılların en gelecek vaat eden yönetim uygulamalarından biri haline gelmiştir.

Geçici yöneticiler genellikle 3-9 aylık dönemler arasında çalışır.

Birleşme, satın alma, yatırım finansmanı, proje yönetimi gibi belli bir amaca yönelik kritik görevlerde proje süresince görev yaparlar.

Planlı veya plansız nedenlerle yöneticinin belli bir süreyle işten uzak kalması gerektiğinde yönetici geri dönene veya yeni yönetici atanıncaya kadar şirketlere destek verirler
 
Böylece normal donanımlı ve deneyimli bir yönetici Geçici Yönetim kapsamında firmaya kazandırılır.
 
Avantajları:
  • Geçici Yöneticiler, genellikle, ilgili pozisyonun gereklerinin üzerinde deneyimli ve donanımlıdır
  • Sadece performans göstermek ve hedeflenen iş çıktılarına ulaşmak için sonuç odaklı çalışırlar
  • Üyesi oldukları yönetim ekibine bilgi transferi sağlarlar, başlattıkları uygulamalar onlar ayrıldıktan sonra da firmaya hizmet etmeye devam eder
  • Kritik projeler için belli bir süreyle görev aldıklarından motivasyon kaybına uğramadan çalışabilirler
  • Danışmanlık hizmetine oranla şirkete maliyetleri daha azdır