PROFİLLER

Myers Briggs Type Indicator- MBTI®  İsviçreli psikolog Carl G. Jung’ ın Psychological Types (1923) teorisinin günlük yaşama uygulanması amacıyla; Katharine Briggs ve Isabel Briggs Myers tarafından geliştirilmiş bir kişilik envanteridir. 
 
Dışadönük veya sakin, detaylarda dikkatli veya hayal gücü geniş, neden sonuç ilişkisi veya duyguları düşünmek, planlı veya esnek olup olmadığınızı belirlediyseniz MBTI(R) profilinizi biliyorsunuz demektir. Sizin için sonuçları özetledik. 

 
MBTI® and Myers-Briggs Type Indicator® are registered trademarks of the Myers-Briggs Type Indicator Trust in the United States and other countries.

ISTJ

Yüksek Sorumluluk Bilinci

ISFJ

Yardımsever

INFJ

Derin Düşünce

INTJ

Bağımsız

ISTP

Analitik

ISFP

Nazik
INFP

İdealist

INTP

Kavramsal Tasarım

ESTP

Pratik

ESFP

Eğlence

ENFP

İyimser

ENTP

Yenilikçi

ESTJ

Yönetici

ESFJ

Tatlı Sert

ENFJ

Diplomat

ENTJ

Stratejik